Image-Content
مزیت های ANA به روش IF در مقایسه با روش الایزا
1396/12/20  
0ديدگاه

یکی از تستهای غربالگری اصلی آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای روماتیسمی منتشر در 4 دهه گذشته آزمایشANA  بوده است، اما علیرغم اینکه ANA در اغلب بیماریهای بافت همبند مثبت است در برخی از بیماریهای غیر خودایمن نیز ممکن است مثبت شود. بیماریهای عفونی نظیر جذام، اپشتاینبار ویروس و هپاتیت ویروسی و یا بیماریهای بدخیمی نظیر لوسمی، لنفوم، ملانوم و سایر تومورها و بیماریهایی نظیر سیروز اولیه مجاری صفراوی از این دست بیماریها هستند.

در حقیقت تعداد قابل توجهی از افراد سالم نیز دارای تست ANA مثبت هستند، بطوری که تقریباً در 5% افراد طبیعی ANA مثبت است که با افزایش سن در حدود 65-70 سالگی این عدد به 20% میرسد. مصرف داروهایی نظیر ایزونیازید، هیدرالازین، کلروپرومازین، سولفونامیدها، کاپتوپریل، گریزوفولوین، کربنات لیتیم، پراکتولول، استازولامید، پنیسیلین استرپتومایسین، فنیل بوتازون و پرپیل تیواوراسیل منجر به مثبت شدن ANA میشوند. بنابراین در انجام این تست می بایست از روشی استفاده کرد که از اختصاصیت بالایی برخوردار باشد.

روشهای آزمایشگاهی موجود برای آزمایش ANA عمدتاً به دو روش فلورسانس غیرمستقیم IFA و ELISA  میباشند. اگر ANA  به روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم انجام شود به آن FANA می گویند. این روش نسبت به ANA الایزا، اختصاصیت بیشتری دارد لذا روش ارجح است و الگوهای رنگ آمیزی اختصاصی حاصله در تستهای مثبت FANA میتواند تا حدودی نشان دهد که کدام اتوآنتی بادی ها باعث مثبت شدن تست شده اند که این امر خطاهای ناشی از مثبت کاذب تست ANA به روش الایزا را به حداقل می رساند. بنابراین می تواند قدم بعدی برای انجام تست های تأییدی و تکمیلی را مشخص کند.

در روش  FANAسوبسترای مورد استفاده سلول های Hep-2 هستند که اختصاصیت بالایی دارند و در حال حاضر در آزمایشگاه های سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

003.jpg

تکنیک FANA با سه الگوی متفاوت رنگ آمیزی می شود:

1. الگوهای هسته ای: همگن، دانه دار(ریز و درشت)، محیطی، هستکی، سانترومری، PCNA (تکثیر سلول آنتی ژن هسته ای)، نقطه هسته ای، غشای هسته و منتشر دانه دار.

2. الگوهای سیتوپلاسمی: دانه دار، میتوکندری مانند، ریبوزومی مانند، دستگاه گلژی، لیزوزوم مانند، رشته های اسکلت سلولی (اکتین، vimentin، سیتوکراتین)

3. الگوهای میتوز: دوک میتوزی، سانتروزوم، NUMA (دستگاه میتوزی هسته ای)، CENP-F (پروتئین سانترومر)

در این میان الگوهای همگن، دانه دار، محیطی و هستکی بیشتر مشاهده می شوند و از اهمیت بالینی بیشتری برخوردارند. با هر یک از الگوهای فلورسانس شدت رنگ آمیزی در مقیاس کیفی از ارزش + به ++++ گزارش می شود که بطور کلی متناسب با غلظت آنتی بادی می باشد.

آزمایشگاه نوبل با درنظر گرفتن اهمیت انجام تست ANA به روش فلورسانس، اقدام به انجام این تست با تکنیک IF نموده است. در این روش که به صورت کاملا اتوماتیک انجام میپذیرد، وجود این مارکر ارزشمند به صورت دقیق مورد ارزیابی و سپس توسط دستگاه و متخصص ایمنولوژی مورد تایید می شود.

آمار بازدید:931
نظرات کاربران  
امتیاز به مطلب:   0  

Barcode_QR
کلیه حقوق این وب سایت و محتوای آن متعلق به آزمایشگاه نوبل اصفهان می باشد
Telegram instagram Googleplus Facebook Twiter Aparat
طراحی و توسعه واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و توسعه احسان روشن مهر طراحی و توسعه ارغوان بهرامی