کامل ترین پنل تشخیصی بیماریهای خود ایمن سیستم اعصاب مرکزی
1397/03/23  
0ديدگاه

کامل ترین پانل تشخیصی بیماری های خود ایمن سیستم اعصاب مرکزی در دپارتمان ایمونولوژی آزمایشگاه نوبل راه اندازی گردید. این مجموعه شامل پانل های به شرح زیر می باشد:

 

1. Autommune Encephalitis Panel

در این پانل، حضور اتوآنتی بادی های اختصاصی ضد آنتی ژن های سطحی، کانال های یونی و رسپتورهای سیستم اعصاب در گردش خون و نمونه CSF ارزیابی می شود. این آنتی بادی ها شامل موارد زیر می شود:

* Anti-NMDA Receptor

* Anti-AMPA Receptor

* Anti-GABE B Receptor

* Anti-VGKC

* Anti-VGCC

* Anti-DDX

 

2. Paraneoplastic Neurologic Sybdrome

این پانل شامل تست هایی است که آنتی بادی های ضد آنتی ژن های توموری را تشخیص می دهند و شامل آنتی بادی های زیر می باشد:

* Anti-Hu

* Anti-Ri

* Anti-Yo

* Anti-CV2

* Anti-Ma 1/2

* Anti-Amphysisin

* Anti-titin

* Anti-Recoverin

*Anti-SOX1

 

3. Gangliosides Panel

در این پانل حضور آنتی بادی های ضد گانگلیوزیدهای عصبی از کلاس IgG و IgM ردیابی می شود. این پانل شامل موارد زیر می باشد:

* Anti-GM1

* Anti-GM2

* Anti-GM3

* Anti-GD1a

* Anti-GD1b

* Anti-GT1b

* Anti-GQ1b

 

4. Demyelinated Disease Pane

پانل شامل تست های تشخیصی بیماری های دیملینه کننده اکسون های عصبی است و شامل اتوآنتی بادی های زیر می باشد:

* Anti-MAG

* Anti-MOG

* Anti-Myelin

* Anti-Aquaporin4 (NMO)

 

5. Myasthenia gravis Panel

پانلی کامل از اتوآنتی بادی های دخیل در بیماری میاستنیاگراویس شامل:

* Anti-acetylcholine receptor

* Anti-MuSK

* Anti-titin

* Anti-Skeletal muscle


آمار بازدید:5
نظرات کاربران  
امتیاز به مطلب:   0   20 40 60 80 100کلیه حقوق این وب سایت و محتوای آن متعلق به آزمایشگاه نوبل اصفهان می باشد

طراحی و توسعه واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و توسعه احسان روشن مهر طراحی و توسعه ارغوان بهرامی